Bedrijfsgevens van Noble Tree

 • Bedrijfs- en postadres is: Max Planckstraat 36, 2041 CZ Zandvoort
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57670269
 • B.T.W.-nummer: NL852683716B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina;
 • Je e-mailadres als je reacties/vragen plaatst op deze website;
 • Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
 • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt;
 • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en/of site-registratie);

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd;
 • Om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • Om je later te benaderen voor marketingdoeleinden;

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) met als doel:

 • Om je voorkeuren te registreren;
 • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 • Om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • Om je bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die je zouden kunnen interesseren;
 • Om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de codering technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

 • Per email
 • Per telefoon: 020 811 33 55
 • Per brief: Max Planckstraat 36, 2041 CZ Zandvoort

Over communicatie per e-mail

 • Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

 • Als je ons via het web uw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Verwerking van persoonsgegevens

Noble Tree legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer van een aankoop of aanmeld op de Noble Tree nieuwsbrief, je interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Noble Tree. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Noble Tree verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

 • Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Noble Tree;
 • Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Noble Tree;
 • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om de Noble Tree website en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

Inzage en correctie van uw gegevens

Je kunt jouw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons Klantenservice, Max Planckstraat 36, 2041 CZ Zandvoort of per email.

Beveiliging

Noble Tree handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.