DISCLAIMER

De website www.nobletree.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Noble Tree. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noble Tree. De inhoud van deze website en andere uitingen van Noble Tree op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Noble Tree wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Noble Tree behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Artikelinformatie vermeld op de website www.boudoirsara.nl wordt gegenereerd uit een deelnemers-artikelmanagement systeem. Onze deelnemers zijn ultiem verantwoordelijk voor de verstrekte artikel- en prijsinformatie op onze website. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Noble Tree. Hoewel Noble Tree uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen is Noble Tree telefonisch bereikbaar op 020 811 33 55 van maandag t/m zondag van 9:00 – 18:00 uur of per mail